Privacybeleid Corsospuwer

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Als je een product van de Corsospuwer bestelt, hebben wij jouw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. We dragen zorg voor jouw persoonlijke gegevens en bewaren ze veilig. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via info@deltaeinnovation.com of +31 (0)6 489 111 83. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2019

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Deltae Innovation Solutions B.V., gevestigd aan Molenzicht 15M, 4881 BW Zundert, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. De Corsospuwer is een product ontwikkeld door Deltae Innovation Solutions B.V.. 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Corsospuwer verwerkt van iedereen die contact heeft (gehad) met Corsospuwer, zoals bezoekers of klanten, op alle aan de Corsospuwer gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Denk hierbij aan een naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

De Corsospuwer verwerkt de persoonsgegevens van klanten die een aankoop bij de Corsospuwer hebben gedaan. Bij het bestellen van een product op de Corsospuwer, dien je de nodige persoonsgegevens in te voeren. Na het invoeren van deze persoonsgegevens en het afronden van de bestelling, ontvangen wij deze gegevens via een e-mail. 

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoe lang worden deze bewaard?

Als je een product van de Corsospuwer bestelt, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. 

Voor het plaatsen van een bestelling verwerken wij je naam, e-mailadres en bezorgadres. Voor het afronden van de betaling verwerken wij ook je betaalgegevens. 

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren. 

Ontvangers van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden alleen binnen Deltae Innovation Solutions B.V. verwerkt. We delen jouw persoonsgegevens niet met externe bedrijven.

Beveiliging persoonsgegevens

Voor het beveiligen van jouw persoonsgegevens hebben wij organisatorische en technische maatregelen genomen. Zo hebben wij toegang tot de persoonsgegevens beperkt tot geautomatiseerde medewerkers en is er een toegangscontrole door middel van een wachtwoord. 

Jouw rechten 

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@deltaeinnovation.com.

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken. Daarnaast heb je het recht om deze te laten rectificeren of te wissen.
 2. Recht op correctie
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. 
 3. Recht om bezwaar te maken
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 4. Recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een machine-leesbaar formaat van ons te ontvangen, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. 
 5. Recht op beperking
  Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. 
 6. Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
  Je hebt het recht om te verzoeken alle persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wij zullen de persoonsgegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet mogen bewaren.
 7. Recht om een klacht in te dienen 
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Het liefst lossen wij dit zelf op, maar je hebt ook het recht je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen?

Heb je nog vragen over de wijze waarop de Corsospuwer met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op via info@deltaeinnovation.com of +31 (0)6 489 111 83. We helpen je graag.